Czytniki mikropłytek

Czytnik mikropłytek

Czytniki mikropłytek to urządzenia, które są niezastąpione w codziennej pracy niemal każdego laboratorium. Tego rodzaju urządzenia pozwalają na wykonanie testów opartych na metodzie absorbancji, fluorescencji oraz luminescencji. Na rynku dostępne są różne modele czytników, od najprostszych przeznaczonych tylko do odczytu absorbancji po najbardziej uniwersalne – wielodetekcyjne, które oferują wszystkie ww. metody detekcji.

Warto dodać, że czytniki mikropłytek posiadają nowoczesne oprogramowania, co pozwala na błyskawiczne odczytywanie danych. Ponadto ich obsługa jest bardzo intuicyjna, a system daje możliwość tworzenia szczegółowych protokołów. Wszyscy użytkownicy czytników przeprowadzani są przez cały proces, co w konsekwencji eliminuje powstawanie błędów, a także rzeczywiście ułatwia pracę.

Czytnik mikropłytek.    

Czytniki absorbancji

Czytniki absorbancji to urządzenia głównie stosowane do testów immunoenzymatycznych ELISA, oznaczeń stężeń białek (Bradford, Lowry, BCA), testów cytotoksyczności/żywotności (MTT, XTT) oraz pomiarów gęstości komórek. Ich zastosowanie często uwarunkowane jest właściwym doborem długości fali dla której możliwy jest odczyt sygnału absorbancji – zależnym od stosowanego barwnika.

Czytnik absorbancji z filtrem lub monochromatorem siatkowym – Zakres fal

Czytniki absorbancji mogą być wyposażone w filtry lub monochromatory siatkowe. Czytniki absorbancji z filtrami, standardowo posiadają cztery długości fali w zakresie od 400 nm do 650 nm (czasami nawet 1000 nm), gdzie dostępne są różne konfiguracje np. 405, 450, 492, 620 nm/405, 450, 540, 630 nm/492, 562, 605, 650 nm.

Zalety i wady czytnika absorbancji

Czytniki absorbancji z monochromatorami w porównaniu do czytników z filtrami, gwarantują elastyczność wyboru długości fali w określonym zakresie np. od 220 do 1000 nm (z krokiem co 1 nm). Niestety, ze względu na takie zjawiska optyczne jak m.in. dyfrakcja oraz interferencja nie dają tak czułych i powtarzalnych odczytów sygnału OD jak czytniki z filtrami.

Budowa czytnika absorbancji

Czytniki absorbancji (inaczej czytniki ELISA ze względu na ich najpowszechniejsze zastosowanie) zwykle posiadają kompaktową budowę, dzięki czemu zajmują niewielką dostępną powierzchnię w laboratorium. Tego rodzaju urządzenia mogą być również wyposażone w kontrolę temperatury, inkubację, wytrząsarkę i inne opcje.

Gdzie znajduje zastosowanie czytnik Elisa

W ofercie wielu różnych producentów, czytniki mikropłytek stanowią zaawansowany sprzęt, który wykorzystywany jest na uczelniach, w instytucjach badawczych, prywatnych firmach biotechnologiczno-farmaceutycznych, szpitalach. Czytniki mikropłytek zarówno te podstawowe (tylko absorbancja), jak i wielodetekcyjne to przede wszystkim nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenia, które w szerokim zakresie odpowiedzą na wszelkie potrzeby każdego nowoczesnego laboratorium.

Czytnik mikropłytek z filtrami

Czytnik mikropłytek, który posiada odpowiednie filtry to seria produktów, dzięki którym wykonuje się w szczególności analizy oparte na metodzie fluorescencji włączając FRET (transfer energii pomiędzy donorem a akceptorem), FP (polaryzacja fluorescencji), TRF (fluorescencja czasu zaniku), hTRF (testy z kryptatami europium i terbium), jakich nie można przeprowadzić na standardowych urządzeniach wyposażonych m.in w monochromatory.

Urządzenia wyposażone w odpowiednie filtry optyczne pozwalają na uzyskanie zdecydowanie bardziej satysfakcjonujących pomiarów, dzięki większej przepuszczalności światła (aż 90% trafia do próbki) zarówno po stronie wzbudzenia jak i emisji, co w rezultacie przekłada się na końcowy wynik odczytu. Dodatkowo, nowoczesne czytniki płytek z filtrami z reguły wyposażone są w lustra dichroiczne ( a nie zwierciadła półtransparentne), co idealnie sprawdza się w badaniach z użyciem fluoroforów o wąskim widmie wzbudzenia i emisji.

Warto pamiętać, że czytniki wyposażone w filtry optyczne są bardziej czułe niż te z monochromatorami, ale zawsze należy dokładnie sprawdzić ilość i rodzaj filtrów, które będą dołączone do urządzenia.

Jakie filtry wybrać w czytnikach mikropłytek

Obecnie większość czytników na rynku niestety oferuje bardzo niewielką ilość filtrów. Najczęściej jest to od czterech do ośmiu filtrów, które nie zawsze są odpowiednio zoptymalizowane pod kątem najczęściej wykonywanych badań i komercyjnie dostępnych kitów. Należy mieć na uwadze, że są na rynku producenci, którzy oferują aż 32 filtry wzbudzeniowo-emisyjne w pełnym zakresie pomiarowym, często odpowiadającym zakresowi monochromatorów. W tym przypadku w standardzie dołączonych jest do urządzenia aż 12 filtrów optycznych wzbudzeniowo-emisyjnych a kolejne filtry uzupełniające pełen zakres pomiarowy dostępne są w korzystnych cenowo pakietach/zestawach.

Wykorzystanie czytników miktropłytek z filtrami to doskonałe rozwiązanie między innymi dla laboratoriów, które prowadzą badania nad nowymi lekami lub szczepionkami. Czytnik mikropłytek opierający się na technologii filtrów optycznych pozwoli na osiągnięcie pomiarów charakteryzujących się wysoką czułością oraz powtarzalnością.

Czytnik mikropłytek z monochromatorami i filtrami

Czytnik mikropłytek z monochromatorem lub spektrografem siatkowym, filtrami oraz pozostałym wyposażeniem (moduł kontroli temperatury, wytrząsarka itd), który kontrolowany jest za pomocą intuicyjnego oprogramowania to urządzenie, które posiada niemal same mocne strony.

To niewątpliwe uniwersalne urządzenie pozwala na komfortową pracę w niemal w każdym laboratorium. Czytniki mikropłytek z monochromatorami/spektrografem siatkowym oraz filtrami w większości przypadków umożliwią pomiary oparte na absorbancji UV-VIS, fluorescencji (wliczając FP, FRET, TRF, hTRT) oraz luminescencji (wliczając BRET).

Dodatkowo, oprogramowanie do tego rodzaju urządzeń oferuje bogaty wybór krzywych standardowych niezbędnych w analizie i opracowaniu wyników.

Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek

Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek (inaczej wielodetekcyjny, multidetekcyjny) to wielozadaniowe urządzenie, które pozwala na przeprowadzenie szerokiej gamy testów opartych na absorbancji UV-VIS, fluorescencji (wliczając FP, FRET, TRF, hTRT) oraz luminescencji (wliczając BRET). Dodatkowo, tego rodzaju czytniki mikropłytek w standardzie wyposażone są w moduły kontroli temperatury np. do 65°C, wytrząsarki w trybie liniowym, kołowym, orbitalnym z programowalną intensywnością wytrząsania oraz inne opcjonalne wyposażenie, które rozszerza zakres zastosowania m.in.:

• Dyspensery z jednym lub dwoma dozownikami reagentów (m.in. do luminescencji typu flash),
• Moduł do kontroli gazów CO2/O2 (prowadzenie hodowli komórkowych),
• Specjalna płytka do pomiarów w mikrobjętościach (2µ -10 µ), stosowana do oznaczania stężenia kwasów nukleinowych ssDNA, dsDNA, RNA,
• Stacker
• Audit trial, pakiet oprogramowania zgodny z 21 CFR Part dla laboratoriów pracujących w reżimie GMP,
• Specjalne płytki sprawdzające do kwalifikacji IQ/OQ,
• Moduł do pomiarów AlphaScreen/AlphaLISA,

Wielofunkcyjne czytniki mikropłytek mogą być również wyposażone w niestandardowe tryby detekcji – radioaktywne np. pomiary ciekłoscyntylacyjne LSC oraz zliczanie emiterów beta i gamma, które umożliwiają m.in. przeprowadzenie testów RIA z wykorzystaniem znaczników radioaktywnych.

Przewiń do góry